chesley-b-sully-sullenberger

İDEAL PİLOT ADAYINDA OLMASI GEREKEN KARAKTER VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Her meslek grubunda olduğu gibi pilot mesleği aşağıda özet olarak belirtilen kişilik ve karakter özelliklerinin pilot adayının taşıması gerekir. Pilot olmak diğer hassas olmayan mesleklere göre daha farklı kişilik gerektirir. Pilot mesleğinde uygun kişilik ve karakter özelliğinin adayda olması adayın eğitim süreci ve daha sonraki meslek hayatı çalışma süreçlerini olumlu etkiler “Yaptığı İş ve Meslekten Mutlu Olan ” birey olmasını sağlar. 

Genel olarak tüm dünyada ticari havacılılık otoritelerinin hem fikir olduğu ve genel olarak aşağıda sıralanan kişilik ve karakter özelliklerinin pilot adaylarında hep bir arada bulunması mükemmele ulaşma noktasında arzu edilen bir durumdur. Ancak aşağıda sıralanan özelliklerin bir kısmının veya çoğunun pilot adayında olmaması demek o kişi için asla pilot olamaz manasına gelmez.

Zaman içinde uçuş eğitiminin adaya kattığı olumlu katkılar ve çevresel etkiler adaylarda o güne kadar olmayan performanslarını açığa çıkartabilmekte ve hatta çok hızlı gelişerek adayın kendisini ve ailesini şaşırtabilmektedir. 

O nedenle; madde madde, bu özellik var bu özellik yok şeklinde değerlendirme çoğu zaman gerçek sonucu vermeyebilir. Burada kesin olarak baz alınması gereken parametre adayın baskı altında kalmadan özgür iradesi ile pilot mesleğini sevmesi ve kendisi için gelecek olarak görmesi,kabul etmiş olması, kendisini bekleyen eğitim süreçlerine kendini hazır hissetmesi ve mücadelesini kendi öz enerjisi ile vermeye hazır olması her şeyden daha önemlidir.Çok önemli konu olarak ta pilot adayının eğitim sürecinde adaya;ailesinin,eşinin ve diğer yakınlarının olumlu motivasyonu, destek ve katkısı son derece önemli olup adayın başarısını olumlu veya olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden birisidir.

Genel olarak mükemmel pilot adayında olmasını tercih ettiğimiz kişilik ve karakter özellikleri;   

 • Kimsenin sizi zorlamadan kendi kendinize sürekli araştırma ve öğrenme isteği,
 • Yeni bilgiler öğrendikçe mutlu olma,öğrenmeye karşı istek ve arzunun sürekli olması,
 • İletişim kabiliyetinin iyi olması, kibir ve bencillik duygusunun olmaması,
 • Ekip çalışma kültürüne yatkın olması,takım ruhu,
 • Disiplin,kendine güven ve bağlılık, sabır,sadakat duygusunun ön planda olması,
 • İş stresi altında sakin kalma ve düşünme kabiliyetinin olması,
 • Teknik terimleri öğrenme ve teknoloji kullanmaya yatkınlık,
 • Detaylara dikkat etmek ve titiz olmak,
 • Hızlı reaksiyon gösterme atik,çevik ve dinamik olmak,
 • Aynı anda bir veya birden fazla konuya odaklanabilme ve müdahale edebilme,
 • Empati kurabilme kabiliyeti,kendini karşısındakinin yerine koyma,
 • Problem çözme kabiliyetinin olması,

 Eğitim Danışma Hattı :

Şükrü YEŞİLER / PILOT / Uçuş Eğitim & Koçu

e-mail : info@interpilotacademy.com

GSM    : 00 90 542 427 44 74