|
|
EASA – AIRBUS A-320 & BOEING 737 SERİSİ TYPE RAITING EĞİTİMİ